Créixer en família 2020

Programa impulsat per la Secretaria d’Afers Socials i Famílies, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Créixer en família és un programa formatiu dirigit a orientar, reforçar i donar eines a les famílies per exercir el seu paper educatiu de forma positiva, amb l’objectiu de potenciar el reconeixement i la confiança en les pròpies capacitats dels progenitors. Ofereix cicles de tallers, que pretenen ser espais d’intercanvi d’experiències entre pares i mares amb fills i filles d’edats similars, guiats per professionals experts en la formació de famílies en què les prioritats són reflexionar en relació amb per què educar, què fer i com fer-ho.

Els tallers, dividits per franja d’edat dels infants i adolescents, es realitzaran en diferents municipis de tot Catalunya i consten de 6 sessions de dues hores al voltant de temàtiques i conceptes com ara: afecte, autonomia, autoritat, estratègies educatives, resolució de conflictes, responsabilitats en l’àmbit domèstic, el lleure i l’entorn, el paper educatiu de l’escola i la família extensa, etc.

Si vols

participar-hi 

Tallers de 0-3 anys

La primera infància: sóc mare, sóc pare… Ajuda! Emocions i incerteses que tots compartim en l’inici del viatge.

Tallers de 3-6 anys

Segona infància: una personeta amb criteri propi! Claus per ajudar-la en el descobriment del món i de si mateixa.

Tallers de 6-12 anys

Se sap i se sent gran: etapa de tranquil·litat emocional i escolarització. La consolidació d’hàbits, destreses i valors a través dels costums i les rutines familiars.

Tallers de 12-16 anys

La rebel·lió truca a la porta: a la cerca de la pròpia identitat! Noves estratègies parentals per a noves necessitats.

Tallers de 16-18 anys

L’adolescència és una etapa per afermar la personalitat, en la qual  les contradiccions s’aguditzen. És un moment evolutiu ple d’oportunitats on els canvis físics i psicològics conviuen intensament amb la curiositat i  l’experimentació.